ПРОГРАМИ курсів за виборомЗбірник програм для допрофільного та профільного навчання (у двох частинах

 
 

ПРОГРАМИ курсів за виборомЗбірник програм для допрофільного та профільного навчання (у двох частинах
ПРОГРАМИ курсів за вибором

Збірник програм для допрофільного та профільного навчання (у двох частинах)

МАТЕМАТИКА. Частина І. Допрофільна підготовка. МАТЕМАТИКА. Частина ІІ. Профільне навчання.

 

№з/п

Назва програми

Кількість годин на тиждень

Примітки

5

6

7

8

9

10

11

 1.  

Математичні смарагди

Домбровська Л.С.

1

1

 

 

 

 

 

факультативний курс

 1.  

Математичний калейдоскоп

Гартфіль О.Р.

1

1

 

 

 

 

 

факультативний курс

 1.  

Розв’язуємо текстові задачі

Заболотня Л.В.

1

1

 

 

 

 

 

факультативний курс

 1.  

Цікава математика

Бондар Л.М.

 

1

 

 

 

 

 

факультативний курс

 1.  

Історичні цікавинки у математичних задачах

Показій А.П.

 

1

 

 

 

 

 

факультативний курс

 1.  

Розв’язуємо прикладні задачі

Шевченко А.В.

 

1

 

 

 

 

 

факультативний курс

 1.  

Математичні обрії

Громко Л.В.

1

1

 

 

 

 

 

гурток

 1.  

Логічні стежинки математики

Апостолова Г.В., Бакал О.П.

1

1

1

1

 

 

 

факультативний курс

 1.  

Логіка

Буковська О.І., Васильєва Д.В.

1

1

1

1

1

 

 

факультативний курс

 1.  

Вибрані питання алгебри

Гартфіль О.Р., Показій А.П.

 

 

1

 

 

 

 

факультативний курс

 1.  

Історія математики

Бевз В.Г.

 

 

1

1

1

 

 

факультативний курс

 1.  

За лаштунками шкільної математики

Бевз В.Г., БурдаМ.І., Прокопенко Н.С.

 

 

1

1

1

 

 

факультативний курс

 1.  

Геометрія як практика, логіка і фантазія

Апостолова Г.В.

 

 

0,5

(1)

0,5

(1)

0,5

(1)

 

 

факультативний курс

 1.  

Модуль числа

Апостолова Г.В.

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

факультативний курс

1 год на тиждень, ІІ семестр

 1.  

Розв’язування задач з параметрами

Апостолова Г.В.

 

 

 

0,5

0,5

0,5

0,5

факультативний курс

1 год на тиждень, І семестр

 1.  

За лаштунками підручника геометрії

Дем’яненко О.І

 

 

 

0,25

 

 

 

курс за вибором

1 год на тиждень, І чверть

 1.  

Подільність цілих чисел

Белешко Д.Т, Пекарська Л.В., Зубкевич Г.П

 

 

 

1

(0,5)

 

(0,5)

 

 

курс за вибором

 1.  

Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів

Єргіна О.В.

 

 

 

(0,5)

0,5

 

 

курс за вибором

2 год на тиждень, І/ чверть – 8 клас

1 год на тиждень, І семестр – 9 клас

 1.  

Задачі економічного змісту в курсі алгебри

Яценко С.Є., Ткач Ю.М

 

 

 

0,5

0,5

0,5

 

курс за вибором

 1.  

Орігаметрія

Жарій О.Ю., Єргіна О.В.

 

 

 

0,25

(0,5)

 

 

курс за вибором

1 год на тиждень, І/ чверть – 8 клас

1 год на тиждень, І семестр – 9 клас

 1.  

Десять уроків гармонії

Сверчевська І.А.

 

 

 

 

1

 

 

курс за вибором

 1.  

Геометричний практикум

Каліновська Л.І.

 

 

 

 

0,5

 

 

курс за вибором

 1.  

Геометричні побудови

Жарій О.Ю., Єргіна О.В.

 

 

 

 

0,5

 

 

курс за вибором

 1.  

Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей

Єргіна О.В.

 

 

 

 

0,5

 

 

курс за вибором

 1.  

Наближені обчислення та їх практичне застосування

Єргіна О.В.

 

 

 

 

0,25

 

 

курс за вибором

1 год на тиждень, ІІ чверть

 1.  

Вступ до теорії чисел. Ланцюгові дроби та їх застосування

Кирдей І.Д.

 

 

 

 

1

 

 

факультативний курс і курс за вибором для класів з поглибленим вивченням математики

 1.  

Фрактали

Канакіна Л.П.

 

 

 

 

0,25

 

 

факультативний курс і курс за вибором для класів з поглибленим вивченням математики

 1.  

Прикладна математика

Рудик О.Б.

 

 

 

2

2

2

2

факультативний курс і курс за вибором для класів з поглибленим вивченням математики

 1.  

Програма з математики для учнів 5–7 класів загальноосвітніх навчальних закладів з класами фізико-математичного профілю

Харік О.Ю.

6

6

4+3

 

 

 

 

для спеціалізованих закладів освіти

 1.  

Програма факультативних курсів з математики

Бродський Я.С. та ін.

 

1,25

1

1,75

2

2

3

для спеціалізованих закладів освіти

 1.  

Основи логіки та її застосування в економіці, лінгвістиці, криптографії, програмуванні для учнів ліцею інформаційних технологій при ДНУ

Ентін Й.А.

 

 

 

1

1

 

 

для спеціалізованих закладів освіти

 1.  

Обернені тригонометричні функції

Грицик Т.А.

 

 

 

 

 

0,5

 

курс за вибором для математичного та фізико-математичного профілів

2 год на тиждень, І/ чверть

 1.  

Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах

Єргіна О.В.

 

 

 

 

 

1

 

курс за вибором для математичного та фізико-математичного профілів

 1.  

Елементи теорії чисел

Тебенко Д.Я., Тебенко О.О.

 

 

 

 

 

1

 

курс за вибором для математичного, фізико-математичного та інформаційно-технологічного профілів

 1.  

Обчислювальний практикум

Коновалова Г.А.

 

 

 

 

 

1

 

курс за вибором для природничо-математичного та технологічного напрямів

 1.  

Прикладні задачі на екстремум

Попова Л.К.

 

 

 

 

 

 

1

курс за вибором для математичного та фізико-математичного профілів

 1.  

Зображення та геометричні перетворення

Кугай Н.В., Заїка О.В.

 

 

 

 

 

 

1

курс за вибором для математичного та фізико-математичного профілів

 1.  

Застосування похідної до розв’язання задач

Смішко А.С.

 

 

 

 

 

 

1

курс за вибором для математичного та фізико-математичного профілів

 1.  

Інтеграл та його застосування

Романуха В.Б.

 

 

 

 

 

 

1

(0,5)

курс за вибором для фізико-математичного профілю

 1.  

Математичні моделі у фізиці

Бровко Г.В. та ін.

 

 

 

 

 

 

0,5

курс за вибором для фізичного профілю

1 год на тиждень, І семестр

 1.  

Фізична математика

Канакіна Л.П.

 

 

 

 

 

1

1

курс за вибором для фізико-математичного профілю

 1.  

Історія математики

Бевз В.Г.

 

 

 

 

 

1

1

курс за вибором для природничо-математичного та технологічного напрямів

 1.  

Побудова зображень просторових фігур

Бегерська А.В., Бойко Л.А.

 

 

 

 

 

0,5

 

курс за вибором для технологічного напряму

 1.  

Обчислення с системах комп’ютерної алгебри

Громко Л.В.

 

 

 

 

 

 

0,5

курс за вибором для математичного, фізико-математичного та інформаційно-технологічного профілів

 1.  

Історія тригонометрії

Грицик Т.А.

 

 

 

 

 

0,25

 

курс за вибором для історичного, історико-філологічного, літературного та філософського профілів

 1.  

Економіко-математичне моделювання

Франчук Т.І., Шевчук Н.В.

 

 

 

 

 

1

 

курс за вибором для економічного профілю

 1.  

Задачі лінійного програмування

Бегерська А.В., Бойко Л.А.

 

 

 

 

 

1

 

курс за вибором для економічного та технологічного профілів

 1.  

Основи фінансової математики та математичної економіки

Липчевський Л.В.

 

 

 

 

 

1

(1)

курс за вибором для економічного профілю

 1.  

Математика прибутків

Желтуха Т.В.

 

 

 

 

 

1

1

курс за вибором для економічного профілю

 1.  

Задачі економічного змісту в математиці

Ткач Ю.М.

 

 

 

 

 

1

1

курс за вибором для економічного профілю

 1.  

Комп’ютерна математика для економістів

Сущук-Слюсаренко В.І.

 

 

 

 

 

 

0,5

курс за вибором для економічного профілю

 1.  

Раціональні функції

Кравченко Н.Д.

 

 

 

 

 

1

 

курс за вибором для універсального профілю

 1.  

Рівняння в курсі алгебри

Догару Г.Г.

 

 

 

 

 

2

1

курс за вибором для універсального профілю

 1.  

Функції та алгебраїчні вирази на координатній площині

Апостолова Г.В., Липчевський Л.В.

 

 

 

 

 

1

 

курс за вибором для універсального профілю

2 год на тиждень, ІІ семестр

 1.  

Методи розв’язування задач з математики

Лахтадир Л.І.

 

 

 

 

 

1

1

курс за вибором для універсального профілю

 1.  

Модуль числа

Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С.

 

 

 

 

 

0,5

0,5

курс за вибором для універсального профілю

1 год на тиждень, ІІ семестр

 1.  

Розв’язування задач з параметром

Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С.

 

 

 

 

 

0,5

0,5

курс за вибором для універсального профілю

1 год на тиждень, І семестр

 1.  

Готуємось до ЗНО

Апостолова Г.В.

 

 

 

 

 

3

2

курс за вибором для універсального профілю

 1.  

Факультативний курс з геометрії для учнів 11 класу

Веретельник О.П., Хабарова М.М., Шатило Г.І.

 

 

 

 

 

 

1

факультативний курс для універсального профілю

 1.  

Ціла і дробова частини числа

Апостолова Г.В.

 

 

 

 

 

0,5

(0,5)

курс за вибором для класів з поглибленим вивченням математики

 1.  

Вища математика

Морозов О.В.

 

 

 

 

 

2

2

курс за вибором для класів з поглибленим вивченням математики

 1.  

Введення у фраклальний аналіз

Цибко В.В.

 

 

 

 

 

 

1

курс за вибором для класів з поглибленим вивченням математики

 1.  

Елементи стохастики

Лиходєєва Г.В.

 

 

 

 

 

 

0,5

факультативний курс для класів з поглибленим вивченням математики

 1.  

Комплексні числа та їх застосування

Шаран О.В.

 

 

 

 

 

 

1

факультативний курс для класів з поглибленим вивченням математики

 Создан 08 июл 2011 
Ширяївська Района Державна Адміністрація