Методичні рекоментації щодо проведення РМО вчителів математики, інформатики та фізики (серпень 2011

 
 

Методичні рекоментації щодо проведення РМО вчителів математики, інформатики та фізики (серпень 2011
Методичні рекомендації щодо  проведення РМО вчителів математики, інформатики та фізики (серпень 2011).

 

   В роботі над визначеними МО вчителів математики, інформатики та фізики  проблемами :

-  Математики   «Формування компетентності учнів під час проведення уроків математики»

- Інформатики - «Розвиток професійної компетентності вчителів інформатики в умовах безперервної освіти»

- Фізики - «Підвищення ролі практичної складової курсу фізики як мотиваційний чинник формування фізичних компетенцій учнів»

 

 (І етап) визначені наступні пріоритетні напрямки  на 2011 – 2012 навчальний рік:

-         теоретична підготовка вчителів, вивчення рекомендованої літератури;

-         визначення показників, що характеризують творчий потенціал особистості вчителя;

-         моніторинг якості творчих компетентностей вчителів математики;

-         розробка пакету діагностичних матеріалів для дослідження рівня розвитку творчого мислення учнів різних вікових груп;

-         використання технологій продуктивного навчання з метою креативності учнів.

З цією метою рекомендуємо:

1.    Провести експертизу виконання планів методичних об’єднань на                І етапі роботи над проблемою і визначити пріоритетні напрямки в роботі на ІІ етапі (2011 – 2012 н. р)                                             серпень 2011

2.     На основі діагностики рівня теоретичних і психолого-педагогічних знань вчителів з питань розвитку інноваційної особистості і результатів державних підсумкових атестацій скласти план роботи методичного об’єднання на поточний навчальний рік з урахуванням пріоритетних напрямків на І етапі провідної методичної проблеми району.

                                                                                           вересень 2010

3.     Спрямувати роботу методичного об’єднання на створення цілісної системи розвитку особистості школяра з метою самореалізації кожної дитину у творчому освітньому середовищі                                                                                                            протягом року

4.     Для реалізації компетентнісного підходу , позитивної мотивації до навчання та вибору майбутньої професії формувати в учнів критичне мислення та конкурентоспроможність особистості.

                                                                                    протягом року

5.     З метою популяризації досвіду роботи кращих м/о району спланувати та  проводити  фестивалі методичних ідей, майстер-класи, методичні вітальні та інші, що демонструють реалізацію компетентного підходу до навчання, володіння продуктивними технологіями, спрямованими на розвиток креативної особистості учня.                                                                                                         

                                                                                                 протягом рокуСоздан 08 июл 2011 
Ширяївська Района Державна Адміністрація